2 razy więcej miejsc siedzących na niektórych kursach